ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γραφείο Μητροπόλεως

Timokreontos 12, Limassol

Τ.Κ 3076

Phone: 99622112

Email: